Kjensvatn

Kjensvatn kraftverk er et opprustings- og utvidelsesprosjekt i Rana kraftverks reguleringsområde i Rana kommune i Nordland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 75 GWh
Effekt: 12 MW

Kjensvatn kraftverk utnytter et fall på 70 meter mellom Gressvatn og Kjensvatn. I tillegg til vann fra Gressvatn overføres også vann fra Durmålsvatn og Gråfjellbekken.

En tunnel fra Leirskardalen er forlenget og fungerer som overføringstunnel til Gressvatn og er samtidig tilløpstunnel til kraftverket. Både vannveier og kraftstasjon ligger inne i fjell.

Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin med slukeevne på 20 kubikkmeter vann i sekundet.

Byggingen startet våren 2012. Kraftverket var på nett første gang 24. juli 2014.