Kiste

Kiste kraftverk er et mindre kraftverk i Siljan kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 21,7 GWh
Effekt: 5,9 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1916 og henter vann fra Siljanvassdraget.

Kiste kraftverk har to aggregater og en installert effekt på 5,9 MW. Fallhøyden er 46 meter.

I tidligere tider ble Siljanvassdraget benyttet til tømmerfløting. Rester av en tømmerrenne kan ses ved å følge den gamle vannveien fra vannet Gorningen og ned til Kiste. Kraftstasjonen er renovert flere ganger til dagens standard og utseende.

I 1997 ble det installert to nye Francis-turbiner i kraftstasjonen og samtidig ble også vannveien oppgradert.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.