Jostedal

Jostedal er et vannkraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 874 GWh
Effekt: 290 MW

Kraftverket utnytter fallet fra Styggevatn til Jostedalselva.

Styggevatn reguleres mellom 1100 og 1030 meter over havet og er oppdemmet med en demning på 55 meters høyde. Magasinkapasiteten er på 250 millioner kubikkmeter.

Kupvannet er også magasin for kraftverket og reguleres mellom 1263 og 1190 meter over havet. Det samles også inn vann fra en rekke bekkeinntak. Magasinene ligger ved foten av Jostedalsbreen.

Kraftverket startet produksjonen i 1990. Total fallhøyde er 1186 meter fra øverste reguleringsmagasin til kraftstasjonen. Etter at vannet er brukt i kraftverket, blir det ledet i en lang avløpstunnel til Sognefjorden. Installert effekt er 290 MW.