Innset

Innset kraftverk ligger 170 meter inne i fjellet om lag 32 kilometer fra Setermoen i Bardu kommune i Troms.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 460 GWh
Effekt: 91 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1961 og har to Francis-turbiner som hver yter 45,5 MW. Fallhøyden er 188 meter.

Altevatn er felles reguleringsmagasin for Innset, Straumsmo og Bardufoss kraftverker. Med et naturlig nedbørsfelt på 1234 kvadratkilometer er Altevatn et av landets største magasiner.