Hove

Hove kraftverk ligger i Vik kommune i Sogn og Fjordane.

Eierandel: 88 %
Produksjon: 369 GWh
Effekt: 68 MW

Anlegget utnytter et fall på 318 meter fra inntaksmagasinet i Ovrisdalen. Kraftverket er utstyrt med to Francis-turbiner.

Kraftverket har sitt utløp i elven Vikja, som dermed reguleres av kraftverket. I den lakseførende delen av elven er vannføringen derfor noe redusert på grunn av driften av kraftverket.

Etter oppgradering av aggregatene rundt år 2008 er installert effekt på 68 MW i kraftverket.

Hove kraftverk startet produksjonen i 1969.