Hølseter

Hølseter

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Hølseter kraftverk ligger i Flesberg kommune i Buskerud.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 10 GWh
Effekt: 2,3 MW

Dette såkalte minikraftverket ble satt i drift i 1980 og gjør nytte av et fall på 70 meter mellom Hånavatn og Hoppestad øst for Blefjell.

Kraftverket er etablert for å utnytte fallet i en 1600 meter lang tappetunnel i tilknytning til Vrenga kraftverk. Hovedvassdraget for disse kraftverkene er Numedalslågen.

Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin og har en årsproduksjon på 10 GWh.

Installert effekt er 2,3 MW.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.