Hogstad

Hogstad

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Hogstad kraftverk ligger i Opdalen i Siljan kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 40 GWh
Effekt: 9,6 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1912 og får sitt driftsvann fra Vanebuvannet.

Hogstad kraftverk har to aggregater med en installert effekt på 9,6 MW. Et såkalt minikraftverk med effekt på 0,6 MW er kommet i tillegg til det opprinnelige aggregatet på 9,0 MW og produserer kraft fra pålagt minstevannføring forbi Hogstad kraftverk.

Begge aggregater er utstyrt med Francis-turbiner. Fallhøyden er på 136 meter.

Etter produksjon i Hogstad kraftstasjon blir vannet ledet videre mot Siljan sentrum og til Sagfossen kraftverk lenger nede i Siljanvassdraget.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.