Hitra vindpark

Hitra vindpark ble åpnet 14. oktober 2004 på Eldsfjellet på øya Hitra i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 156 GWh
Installert effekt: 55 MW

Anlegget består av 24 vindmøller, hver med 2,3 MW installert effekt. Det gir Hitra vindpark en samlet installert effekt på 55 MW, som resulterer i en midlere årsproduksjon på 156 GWh.