Hekni

Hekni

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Elvekraftverket Hekni ligger like nedenfor tettstedet Rysstad i Bygland kommune i Aust-Agder.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi og Agder Energi
Produksjon: 239 GWh
Effekt: 56 MW

Kraftverket får sitt driftsvann fra Otravassdraget og utnytter et fall på 38,5 meter fra en dam ved Tjuermo. Samlet effekt er 56 MW.

Kraftverket er utstyrt med to Kaplan-turbiner og startet produksjonen i 1995.

Gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS og Agder Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Agder Energi Kraft AS står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.