Hegsetfoss

Hegsetfoss kraftverk ligger i Neavassdraget i Selbu kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 19 GWh
Effekt: 33 MW

Kraftverket utnytter vannet i Bjørgamagasinet. Vannreservoaret er skapt ved bygging av Hegsetdammen, en 30 meter høy hvelvdam i betong. Fallhøyde er 71 meter.

Også vann via bekkeinntak fra elvene Rotla og Krossåa blir utnyttet i kraftverket. Anlegget driftes i hovedsak i dag som et flomkraftverk, da utbyggingen av Nedre Nea i 1989 i stor grad endret den opprinnelige driften ved Hegsetfoss kraftverk.

Installert effekt er 33 MW. Kraftverket startet produksjonen i 1962 og har en Francis-turbin.