Haukeli

Haukeli kraftverk ligger i Vinje kommune i Telemark.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 38,2 GWh
Effekt: 4,9 MW

Gamle Haukeli kraftverk ble satt i drift i 1957 og var det første kraftverket i Tokke-utbyggingen. Den gamle stasjonen ble sommeren 2013 revet for å gi plass til et nytt Haukeli kraftverk.

Nye Haukeli kraftverk ble satt i drift i november 2013.

Kraftverket er utstyrt med en horisontal Francis-turbin og utnytter fallet fra Vatjern ned til den nederste delen av Flothylåi. Største fallhøyde er 265 meter.