Grønvollfoss

Grønvollfoss

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Grønvollfoss kraftverk ligger i Notodden kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 170 GWh
Effekt: 32 MW

Grønvollfoss er et typisk elvekraftverk, plassert i Tinnelva om lag fem kilometer nedenfor Årlifoss. Det ble påbegynt i krisetider tidlig på 1930-tallet og sto ferdig etter en tre år lang byggeperiode.

I 1997 ble dammen ved stasjonen forsterket og flomkapasiteten utvidet. I tillegg ble dammen påbygget med en kjørebane. I 2008 ble stasjonen betydelig oppgradert med nye Kaplan-turbiner med økt slukeeevne og nye generatorer og annet utstyr.

Grønvollfoss kraftverk har nå en slukeevne på 160 kubikkmeter vann per sekund, i likhet med de tre øvrige kraftverkene i denne delen av vassdraget.

Ved kraftstasjonen ligger det en betydelig koblingsstasjon for overføringslinjer fra nord og vest i Telemark.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.