Gresslifoss

Gresslifoss kraftverk ligger i Tydal kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 108 GWh
Effekt: 21 MW

Kraftverket utnytter Neavassdraget og har en kort tilløpstunnel og en lang avløpstunnel.

Kraftverkets inntaksmagasin er Gresslidammen. Selve damkonstruksjonen, som er utformet som en gravitasjonsdam, har en lengde på om lag to kilometer og er plassert ved Klingene.

Brutto fallhøyde er 34 meter.

Midlere årsproduksjon er 108 GWh og installert effekt er 21 MW.

Kraftverket startet produksjonen i 1966, men ble modernisert i 2002. Det er installert en vertikal Kaplan-turbin med en slukeevne på 80 kubikkmeter vann i sekundet.

I 1878 ble et av norgeshistoriens største myntfunn gjort i området der kraftanlegget er bygget. Under potetopptaking åpenbarte det seg en skatt på 2253 mynter, diverse betalingssølv og en fuglespenne i forgylt sølv. Gresslifuglen er et elegant stykke kunsthåndverk. Myntene stammer fra rundt år 1090. En teori er at skatten har sammenheng med at en av middelalderens viktigste pilegrimsleder østfra og sørfra mot Nidaros går like ved funnstedet.