Gråsjø

Gråsjø kraftverk ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 72 GWh
Effekt: 15 MW

Elven Folla reguleres av driften av kraftverket, og vannet ledes ut i Follsjøen etter produksjonen i kraftverket.

Kraftverket utnytter et fall på 61 meter fra magasinet Gråsjø, som er regulert mellom 483 og 430 meter over havet. Det overføres også vann til Gråsjømagasinet fra elva Vindøla gjennom et takrennesystem.

Kraftverket har en installert effekt på 15 MW og er utstyrt med en Francis-turbin.

Kraftverket ble satt i drift i 1970.