Grana

Grana kraftverk ligger i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 48,6 %
Produksjon: 280 GWh
Effekt: 75 MW

Kraftverket har en Francis-turbin med en installert effekt på 75 MW og en årlig middelproduksjon på 280 GWh.

Grana utnytter et fall i et sidevassdrag til Orkla på 462 meter fra magasinet i Granasjøen, som reguleres mellom 650 og 610 meter over havet. Kraftverket utnytter også vannet fra en rekke bekkeinntak. Anlegget startet kraftproduksjonen i 1982.

Grana kraftverk er en del av Kraftverkene i Orkla (KVO). TrønderEnergi Kraft er operatør for kraftverket.