Glomfjord

Glomfjord kraftverk ligger i Meløy kommune i Nordland.

Eierandel: 100 %
Produksjon, opprinnelig aggregat: 5 GWh
Effekt: 25 MW
Produksjon, nytt aggregat (minikraftverk): 12 GWh
Effekt: 2,5 MW

Kraftverket er bygget over bakken og hadde opprinnelig seks aggregater med vertikale Pelton-turbiner. I dag er bare ett av de opprinnelige aggregatene i drift på grunn av redusert vannføring.

Under andre verdenskrig, 20. september 1942, ble rørgater og turbinhall ved Glomfjord kraftverk sprengt i en alliert sabotasjeaksjon, «Operasjon Muskedunder», der det lyktes å stanse strømforsyningen, slik at den tyske krigsmakten måtte gi opp sine planer om økt produksjon av aluminium ved fabrikkanleggene i Haugvik.

Første byggetrinn av Glomfjord kraftverk med tre aggregater sto ferdig i 1920. De tre siste aggregatene kom i drift først etter andre verdenskrig. Hele utbyggingen var ferdig i 1950.

Som følge av Svartisen-utbyggingen på 1990-tallet falt deler av vannføringen til kraftverket bort. Bare det ene av de seks opprinnelige aggregatene ble bygget om og modernisert og er i drift fortsatt. Tre av de nyeste aggregatene ble demontert og fjernet etter at det ble foretatt en omfattende historisk dokumentasjon av anlegget.

I 2014 ble et nytt miniaggregat installert i stasjonen for å utnytte vannfallet fra det nærliggende Fykanvatn.

Glomfjord kraftanlegg har status som nasjonalt kulturminne. Anlegget er foreslått fredet i Landsverneplan for kulturhistoriske eiendommer i Statkraft. En video med historiske bilder fra den første anleggstiden for kraftutbyggingen i Glomfjord finnes på Digitalt Museum: "Pionerer i Glomfjord"