Fossan

Fossan kraftverk ligger i Neavassdraget i Tydal kommune i Sør-Trøndelag.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 13 GWh
Effekt: 2,6 MW

Kraftverket utnytter fallet på 40 meter fra Håen til Sellisjøen og regulerer elva Tya. Midlere årsproduksjon er 13 GWh, og installert effekt er 2,6 MW.

Kraftverket startet produksjonen i 2000 og regnes som et småkraftverk.