Eidet

Eidet

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Eidet er et relativt lite kraftverk i sentrum av Skien by i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 4,3 GWh
Effekt: 0,7 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1960 og henter vann fra Skiensvassdraget, der et fall på tre meter mellom Hjellevannet og Skien havn blir utnyttet.

Kraftverket har en Francis-turbin med effekt på 0,7 MW. Vannforbruket ved en effekt på 0,7 MW er på 18 kubikkmeter i sekundet, og det er om lag seks prosent av den gjennomsnittlige vannføringen i Skiensvassdraget.

Maskinsalen til Eidet kraftverk ligger vegg i vegg med Skien Aktiemølle.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, har ansvaret for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.