Dalsfoss

Dalsfoss kraftverk ligger i Kragerøvassdraget i Kragerø kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 30,6 GWh
Effekt: 6,3 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1907 og ombygget i 1958. Det har tre aggregater og en installert effekt på 6,3 MW.

Kraftverksbygningen står i dag tilnærmet uendret fra 1907, bortsett fra en mindre teknisk ombygging i 1957-1958 i forbindelse med utskifting av to av turbinene. Den tredje turbinen fra 1907 er fortsatt i drift. Alle turbiner er av typen francis.

Største fallhøyde er 22 meter.

Dammen er nylig bygget om for å tilfredsstille nye sikkerhetskrav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det opprinnelige nålestengselet er fjernet, og selve nåleløpet er støpt igjen. Betongen nedstrøms er forblendet med uthugget naturstein og er oppstrøms påmontert falske nåler for å bevare det gamle inntrykket av dammen.

Et nytt kraftanlegg er under planlegging i samme område og vil delvis erstatte det opprinnelige Dalsfoss kraftverk fra 1907.

Kraftanlegget med rørgater, lukehus og øvrige installasjoner er foreslått fredet i samsvar med Statkrafts Landsverneplan, som ble levert til Riksantikvaren i 2012.

Gjennom sitt majoritetseierskap av Skagerak Energi AS er Statkraft medeier i Dalsfoss. Skagerak Kraft AS, et heleid datterselskap av Skagerak Energi, står imidlertid ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.