Byrte

Byrte kraftverk ligger ved Byrtevatn i Tokke kommune i Telemark.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 112 GWh
Effekt: 25 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1969. Det har inntak i Botnedalsvatn, der det er bygget en reguleringsdam ved utløpet til Frolandsåi.

Da kraftverket ble satt i drift, sprakk fjellet rundt den råsprengte trykksjakta, noe som førte til store lekkasjer. Trykksjakta ble deretter stålforet. Lærdommen gjør at man nå legger trykksjakter med betydelig større overdekning, det vil si tykkelse på fjellet mellom tunnel og friluft.

Byrte kraftverk er utstyrt med en Francis-turbin og utnytter en brutto fallhøyde på 295 meter.

Installert effekt er på 25 MW, og midlere årsproduksjon i kraftverket ligger på 112 GWh.