Brokke

Brokke kraftverk ligger i Valle kommune i Aust-Agder.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS og Agder Energi AS
Produksjon: 1462 GWh
Effekt: 328 MW

Kraftverket utnytter et fall på 303 meter fra Botsvatnet, som reguleres mellom 591 og 491 meter over havet.

Botsvatnet tilføres vann fra Holen kraftverk. Det hentes også inn vann fra 11 elver og bekkeinntak. Fra Botsvatnet føres vannet i en 31 kilometer lang driftstunnel til Brokke kraftstasjon.

Brokke er en av Norges største kraftstasjoner. Tre av i alt fire aggregater ble satt i drift i 1964-1965. Det siste aggregatet kom i drift i 1976.

Alle aggregatene er utstyrt med Francis-turbiner på totalt 328 MW.

Gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS og Agder Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Otra Kraft DA står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.