Brattset

Brattset kraftverk i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag inngår i kraftverksystemet i Orklavassdraget.

Eierandel: 48,6 %
Produksjon: 400 GWh
Effekt: 80 MW

Anlegget er utstyrt med to like Francis-turbiner med en samlet effekt på 80 MW. Årlig middelproduksjon er på 400 GWh.

Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 273 meter fra inntaksmagasinet Storfossdammen til utløpet i Orkla sør for Berkåk. Det hentes også inn vann fra flere bekkeinntak. Kraftverket startet produksjonen i 1982.

Brattset kraftverk er en del av Kraftverkene i Orkla (KVO). TrønderEnergi Kraft er operatør for kraftverket.