Bjordalen

Bjordalen er et kraftverk i Skiensvassdraget i Hjartdal kommune i Telemark fylke.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 9,4 GWh
Effekt: 2,9 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1960 og utnytter et fall på 49 meter mellom Skjesvatnet og Breivatnet. Det hentes også inn vann fra elven Heåi.

Kraftverket har en Francis-turbin, og installert effekt er 2,9 MW.

Kapasiteten i overføringstunnelen er begrenset, noe som kan føre til tapt vann i anstrengte perioder. Vanntilførselen fra Skjesvatnet til kraftstasjonen ligger delvis i rør på bakken. Det gjør at det må være gjennomstrømming av vann i perioder med lave temperaturer for at det ikke skal fryse. Derfor er det viktig å holde produksjonen i kraftverket i gang hele vinteren.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.