Bjølvo

Bjølvo kraftverk ligger i Ålvik i Kvam kommune i Hordaland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 391 GWh
Effekt: 98 MW

Kraftverket utnytter fallet mellom Bjølsegrøvatnet og Hardangerfjorden.

Bjølsegrøvatnet reguleres mellom høyeste vannstand på 880 meter og laveste vannstand på 862 meter over havet. Det overføres også vann fra flere bekkeinntak og fra Kastdalen pumpestasjon.

Det opprinnelige kraftverket startet produksjonen i 1918 med tre turbiner på 9 MW hver og ble senere utvidet i 1938 og 1972. Staten overtok kraftverket i 1964 som følge av hjemfallsrett. Bjølvefossen AS leide kraftverket frem til 1997, da Statkraft overtok driften og startet planlegging av et nytt. Det nye kraftverket startet produksjonen i 2004 med en installert effekt på 98 MW.

Nye Bjølvo kraftverk ligger inne i fjellet med en adkomsttunnel på 1200 meter fra utløpet og portalbygget. Det gamle kraftverket er besluttet revet etter at det ble gjennomført en omfattende historisk dokumentasjon i 2014 og 2015. Mer informasjon om dette finnes på www.vasskrafta.no.

Utbyggingen av nye Bjølvo ble gjennomført for å gi energi til metallsmelteverket Elkem Bjølvefossen i Ålvik.