Bjerka

Bjerka kraftverk.

(Foto: Bjørn Grane)

Bjerka kraftverk ligger i Leirskardalen i Hemnes kommune i Nordland.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 144 GWh
Effekt: 20 MW

Kraftverket ble satt i drift i 1972 og utnytter Store Målvatn som magasin.

Vannet i øvre del av vassdraget Bjerka utnyttes ved overføring til Rana kraftverk. Det er restvannføringen som utnyttes i Bjerka kraftverk, med en fallhøyde på 371 meter. Driftsvannføringen var imidlertid så lav at det ble besluttet å bygge både rørledning og kraftstasjon ute i dagen. Konsesjon ble gitt i 1968 på oppdemming til kote 430, men frem til 1998 ble bare en mindre oppdemming benyttet.

Aggregatet har et ekstremt høyt omdreiningstall (1000 omdreininger i minuttet) og er utstyrt med en Francis-turbin som yter 20 MW.