Båtsvatn

Båtsvatn kraftverk ligger inne i fjellet ved Kobbvatnet i Narvik kommune i Nordland fylke.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 130 GWh
Effekt: 30 MW

Kraftverket utnytter fallet fra magasinene Øvre Kjørisvatnet og Gautelisvatnet med en største fallhøyde på 214 meter. Anlegget ble satt i drift i 1977 og har en Francis-turbin på 30 MW. Vannressursene fra dette kraftverket utnyttes også i Skjomen kraftverk, som ligger lenger nede i samme hovedvassdrag, Skjomavassdraget.

Portalbygget til Båtsvatn kraftverk ble i sin tid utformet med tanke på det harde klimaet på snaufjellet og for å gi overnattingsmulighet i tilfelle uvær vinterstid.