Bardufoss

Bardufoss kraftverk ligger ved Bardufossen i Målselv kommune i Troms fylke.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 219 GWh
Effekt: 45 MW

Elvekraftverket ble satt i drift i 1952 og utnytter et fall på 53 meter i Barduelva. Det er etablert en betongdam med to flomluker for regulering av magasinet på maksimalt fem meters høyde.

I øvre del av Barduelva ligger kraftverkene Innset og Straumsmo med Altevatn som magasin, og kjøringen av Bardufoss kraftverk må derfor tilpasses driften av disse.

Det er installert to Francis-turbiner på 19 og 26 MW som gir en midlere årsproduksjon på 219 GWh.

Bardufoss kraftverk var opprinnelig eid av Troms Kraft, men ble overtatt av Statkraft etter såkalt hjemfall i 2012.