Bagn

Bagn kraftverk ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 340 GWh
Effekt: 66 MW

Kraftverket hører til Drammensvassdraget, som har nedbørsarealer både i Oppland, Buskerud og Vestfold. Kraftstasjonen ligger lett synlig fra Europavei 16 der den svinger østenfor Bagn sentrum.

Kraftverket regnes som et elvekraftverk. Det ble satt i drift i 1963 og utnytter et fall på 89 meter mellom Aurdalsfjorden og Bagn i elven Begna. Vannet føres fra inntaket i sørenden av Aurdalsfjorden, gjennom en 3,5 kilometer lang tunnel.

Det er installert to aggregater med tilhørende Francis-turbiner på til sammen 66 MW. Det er litt spesielt at de to turbinene er utstyr med forskjellige løpehjul, og det er gjort for å gi det ene aggregatet en bedre virkningsgrad ved lavt lastpådrag.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.