Aurland V (Reppa)

Aurland V (Reppa) er et lite kraftverk i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

Eierandel: 7 %
Produksjon: 24 GWh
Effekt: 10 MW

Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei fra høyfjellet til fjordbunnen.

Kraftverket Aurland V ligger i Njukebotn ved Stonndalen og får sitt vann fra vestre del av nedslagsfeltet og har inntak i Reppvatn. Fallhøyden fra Reppvatn er 400 meter, som utnyttes i en horisontal Francis-turbin.

Installert effekt er 10 MW, med midlere årsproduksjon på 24 GWh. Kraftverket har kort driftstid og kjøres hovedsakelig på førjulsvinteren.

Utbyggingen startet i 1980, og kraftverket ble satt i drift i 1983.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av kraftverket Aurland V, også kalt Reppa kraftverk, er E-CO Energi AS.