Aurland IV (Vangen)

Aurland IV (Vangen) kraftverk ligger ved Aurlandsvangen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

Eierandel: 7 %
Produksjon: 105 GWh
Effekt: 38 MW

Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei fra høyfjellet til fjordbunnen.

Utbyggingen av Aurland IV startet i 1976, og anlegget ble satt i drift i 1980. Kraftverket utnytter fallet på 55 meter fra Vassbygdvatn til Aurlandsfjorden. Det er det lavest liggende og dermed det siste i Aurlandvassdraget. Kraftverket er bare i drift i vinterhalvåret.

Det er installert en Kaplan-turbin på 38 MW. Midlere årsproduksjon er på 105 GWh.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av kraftverket Aurland lV, også kalt Vangen kraftverk, er E-CO Energi AS.