Aurland II L

Aurland II L ligger i Stonndalen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

Eierandel: 7 %
Produksjon: 178 GWh
Effekt: 70 MW

Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei fra høyfjellet til fjordbunnen.

Dette kraftverket utnytter fallet ned til Viddalsvatn fra to forskjellige nivåer. Aurland II L utnytter den laveste fallhøyden på 110 meter fra Vesterdalstjern og Vetlebotnvatn, mens Aurland II H utnytter den største fallhøyden.

Aurland II L ble satt i drift i 1983 og har to Francis-turbiner og en installert effekt på 70 MW.

Tilsiget av vann i nedslagsfeltet på 333 kvadratkilometer utgjør 560 millioner kubikkmeter til de to turbinene i kraftverket.

Kraftverket har en midlere årsproduksjon på 178 GWh.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av kraftverket Aurland II L er E-CO Energi AS.