Aurland I

Aurland I kraftverk ligger i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

Eierandel: 7 %
Produksjon: 2015 GWh
Effekt: 924 MW

Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei fra høyfjellet til fjordbunnen.

Aurland I er E-CO Energis største kraftverk og ligger nest nederst i Aurlandvassdraget. Kraftverket utnytter et fall på 870 meter fra inntaksmagasinet Viddalsvatn.

Utbyggingen av dette kraftverket har skjedd i flere etapper. Første etappe hadde oppstart i 1969, og det første aggregatet ble satt i drift i 1973. I 1975 ble ytterligere et aggregat satt i drift, og i 1989 sto stasjonen ferdig med tre aggregater.

Mellom 2004 og 2006 ble alle tre aggregater oppgradert fra 225 til 280 MW.

Alle tre aggregater er utstyrt med Pelton-turbiner. Midlere årsproduksjon ligger på 2015 GWh.

Operatør og ansvarlig for daglig drift av kraftverket Aurland I er E-CO Energi AS.