Aura

Aura kraftverk ligger på Sunndalsøra i Sunndal kommune i Møre og Romsdal.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 1623 GWh
Effekt: 290 MW

Kraftutbyggingen i området består av to kraftstasjoner, Aura og Osbu.

Hovedmagasinet for begge kraftverk er Aursjøen, som reguleres mellom 856 og 828 meter over havet, og som delvis ligger i Lesja kommune. Aura kraftstasjon henter vann gjennom en 16 kilometer lang tunnel fra inntaksmagasinet i Holbuvatnet, som er regulert mellom 793 og 777 meter over havet. Reinsvatn er også regulert til kraftverket, og reguleringshøyden her er mellom 892 og 874 meter over havet. I tillegg hentes det inn vann fra bekkeinntak.

Det er installert sju Pelton-turbiner på totalt 290 MW. Kraftstasjonen er den første som er bygget i fjell i Statkraft. Kraftverket startet produksjonen i 1953.

Deler av Aura kraftverk er foreslått fredet i Statkrafts verneplan for bevaringsverdige kraftanlegg.