Ås fjernvarme

Ås varmesentral

(Foto: Statkraft Varme)

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Ås kommune i Akershus.

Eierandel: 100 %
Produksjon 2016: 23,5 GWh
Effekt: 16 MW

En varmesentral basert på biobrensel er bygd inne på området til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Andelen av fornybar energi i form av skogsflis er på 99,8 prosent i varmesentralen.

Et 5,5 kilometer langt fjernvarmenett er bygd gjennom NMBUs område og videre ned gjennom Ås sentrum og frem til Ås ungdomsskole. I tillegg har Statkraft overtatt rundt 1,5 kilometer med eksisterende fjernvarmenett inne på NMBUs område.

NMBUs bygninger og flere kommunale og private bygninger i Ås sentrum er tilknyttet fjernvarmenettet. Varmesentralen skal også kunne brukes av universitet til undervisning og FoU-aktiviteter.

  • Se også statkraftvarme.no: Ås