Årlifoss

Årlifoss

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Årlifoss kraftverk ligger ved Tinnelva om lag sju kilometer nedenfor Tinnosdammen i Notodden kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 131 GWh
Effekt: 22 MW

Årlifoss er det øverste av kraftverkene i Tinnelva og stod ferdig så tidlig som i 1915. Dette var det aller første kraftverket til Skienfjordens kommunale kraftselskap, som i 2001 ble slått sammen med Vestfold Kraft og innfusjonert i Skagerak Energi AS.

Fire aggregater var i drift frem til 1989, da en ny stasjon med ett aggregat stod ferdig på østsiden av elven. I 2003 var arbeidet ferdig med å forsterke og utvide flomkapasiteten ved dammen. Samtidig ble dammen påbygd med en kjørebane.

Fallhøyde er 16,2 meter.

Kraftstasjonen er utstyrt med en Kaplan-turbin og har en installert effekt på 22 MW. Årsproduksjonen er 131 GWh.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.