Åna-Sira

Åna-Sira er det nederste kraftverket i Sira-Kvina-utbyggingen og ligger på havnivå nesten helt ute ved kysten i Flekkefjord kommune i Vest-Agder.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi, Agder Energi og Sira-Kvina kraftselskap
Produksjon: 602 GWh
Effekt: 150 MW

Inntaksmagasinet er Lundevatn. Fra magasinet er det sprengt en 1500 meter lang tilløpstunnel til et fordelingsbasseng. Herfra er det sprengt tre separate sjakter i fjell ned til kraftstasjonen.

Da kraftverket ble åpnet i 1971, var det installert to aggregater. Som en del av sjette trinn i Sira-Kvina-utbyggingen ble et tredje aggregat satt i drift i 1989. Kraftverket har en installert effekt på 150 MW.

Alle tre aggregater er utstyrt med Francis-turbiner.

Alt vann som har produsert kraft gjennom de øvrige kraftverkene lenger opp i vassdragene Sira og Kvina, samt tilsiget nedenfor Tonstad kraftverk, passerer de tre turbinene i Åna-Sira kraftverk og renner ut i havet. Ved full produksjon går det 390 kubikkmeter vann gjennom turbinene hvert sekund. På grunn av vannmengden kan kraftverket produsere så mye som 602 GWh i året, selv om fallhøyden bare er 48 meter.

Gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS, Agder Energi AS og Sira-Kvina kraftselskap er Statkraft medeier av dette kraftverket. Sira-Kvina kraftselskap står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.