Alta

Alta kraftverk ligger i Sautso i Alta kommune i Finnmark fylke.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 655 GWh
Effekt: 150 MW

Kraftverket har to aggregater på henholdsvis 100 og 50 MW og en midlere årsproduksjon på om lag 655 GWh.

Kraftverket er bygget 40 kilometer fra utløpet av Altaelven, som har tilsig fra en stor del av Finnmarksvidda. De nederste 40 kilometer av elven er lakseførende. Kraftverket utnytter et fall på 185 meter fra det 18 kilometer lange magasinet Vird'nejav'ri. Storparten av magasinet ligger i Kautokeino kommune.

Fra den 110 meter høye betonghvelvdammen, som er Norges høyeste, til utløpet fra kraftstasjonen er elven tørrlagt i en strekning på to kilometer. For at temperaturen i driftsvannet gjennom kraftstasjonen best mulig skal tilsvare vanntemperaturen i elven nedenfor kraftverket, er det etablert inntak på to forskjellige nivåer. Fra kraftstasjonen ledes vannet tilbake til elven gjennom en utløpstunnel.

Kraftverket ble satt i drift i 1987 og er en av de mest kontroversielle vannkraftutbygginger som har funnet sted i Norge. Protestene hadde blant annet sammenheng med hensynet til reindriftsnæringen i området og Altaelven som lakseførende vassdrag.