Adamselv

Adamselv er et vannkraftverk i Lebesby kommune i Finnmark fylke.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 199 GWh
Effekt: 50 MW

Kraftverket utnytter et fall på 208 meter fra hovedmagasinet Store Måsvatn, som reguleres mellom høyeste nivå på 207 meter og laveste nivå på 175 meter over havet.

Kraftverket tar også vann fra Sieidejávri, som er regulert mellom høyeste nivå på 213 meter og laveste nivå på 208 meter over havet. Muorahisjávri reguleres sammen med Sieidejávri. Elva Važžejohka er også overført til Muorahisjávri.

Adamselv kraftverk ble bygget av Finnmark Energiverk, som senere ble overtatt av Statkraft. Kraftverket ble satt i drift i 1973 og har to Francis-turbiner som til sammen yter 50 MW og gir en midlere årsproduksjon på 199 GWh.

I 2017 ble Lille Måsevann pumpe satt i drift. Denne pumper vann 34 høydemeter fra Lille Måsevann til Store Måsevann gjennom 1180 meter rør. Sammen med tre ekstra bekkeinntak utgjør denne ekstra vannmengden ca 7 GWh netto økt produksjon i Adamselv kraftverk.