Åbjøra

Åbjøra

(Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

Åbjøra kraftstasjon ligger inne i fjellet vest for Aurdalsfjorden i Nord-Aurdal kommune i Oppland fylke.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 558 GWh
Effekt: 94 MW

Det opprinnelige kraftverket sto ferdig i 1951 og lå 600 meter inne i fjellet, men i 2002 ble en ny kraftstasjon tatt i bruk 250 meter lenger inne.

Fallhøyde er 442 meter.

Hovedvassdrag er Drammensvassdraget, som har nedbørsarealer både i Oppland, Buskerud og Vestfold. Kraftverket henter vann fra flere større magasiner, men selve inntaksmagasinet er Bløytjern/Ølsjøen. Fra inntaksmagasinet føres driftsvannet 4,5 kilometer gjennom en tilløpstunnel og videre ned i en vertikal trykksjakt på om lag 380 meter. Etter det føres vannet mot turbinen gjennom en 260 meter lang trykktunnel.

Effektøkningen på 13 MW fra det gamle til det nye kraftverket skyldes i hovedsak valg av turbintypen Francis og en bedre utnyttelse av fallhøyden.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.