Irland

I 2018 kjøpte Statkraft den irske og britiske vindkraftvirksomheten til Element Power Group, og overtok en stor portefølje med vindkraftprosjekter i Irland.

Statkraft Irland utvikler, eier og driver fornybare produksjonsanlegg og er også involvert i handel og origination av kraft fra egne og tredjeparts prosjekter.

Irland er et av de utvalgte vekstmarkedene for vindkraft og solenergi i Statkraft, gitt sine betydelige fornybare energiressurser, særlig når det gjelder vindkraft.

Statkraft Irland ligger i Cork og Tullamore.

Du finner mer informasjon på Statkrafts irske nettsider (engelsk).