Allain Duhangan

Kraftverket Allain Duhangan ligger nær Manali i Kullu-distriktet i Himachal Pradesh nord i India.

Eierandel: 43,1 %
Produksjon: 802 GWh
Effekt: 192 MW

Anlegget i det bratte fjellterrenget i Himalaya er regnet som et elvekraftverk. Vann fra separate inntak i elvene Allain og Duhangan blir fraktet gjennom underjordiske tunneler til et felles oppsamlingsreservoar og deretter gjennom en trykksjakt til kraftstasjonen, som er bygd inne i fjellet ved landsbyen Prini nær den større byen Manali.

Kraftverket har to turbiner på 96 MW og en årlig snittproduksjon på om lag 800 GWh. Anlegget levere spisslast til strømnettet fra november til mai og vanlig grunnlast gjennom sommeren og regntiden fra juni til oktober.

Byggingen av kraftverket startet i 2005. Første fase med utnytting av vann fra elven Allain ble satt i drift i 2010. Andre fase med vann fra elven Duhangan kom i drift i 2012.

Kraftverket er eid og drives av Malana Power Company Limited (MPCL), som er 49 prosent eid av Statkraft og 51 prosent av Bhilwara Energy.