Bulgarien

Traders talking in telephone

Tradingen med elkraft i Bulgaria gjøres i hovedsak fra Statkraft Markets GmbH i Tyskland. (Foto: Sabine Grothues)

Statkraft South East Europe EOOD ble etablert i Bulgaria i mai 2006 som Statkrafts første regionale tradingkontor i Sørøst-Europa.

Bulgaria bruker en komplisert markedsmodell med en enkelt kjøper, NEK, og et parallelt, deregulert og delvis konkurransebasert marked med flere IPPer. Det er ikke lett for internasjonale selskaper å få markedstilgang i Bulgaria. Men på grunn av Bulgarias stilling som en hovedeksportør av kraft i regionen, etablerte Statkraft en sterk tilstedeværelse i landet på et tidlig tidspunkt. Den fremtidige utformingen av det bulgarske energimarkedet er et hett tema i det nasjonale ordskiftet som følges med stor interesse av EU-kommisjonen.

Statkraft bruker hovedsakelig Statkraft Markets GmbH til sin trading i Bulgaria. Den tyske forretningsenheten fikk kraftleveranse- og tradingkonsesjon i 2008. Allerede to år etter ble samme konsesjon tildelt Statkraft South East Europe EOOD, Statkrafts bulgarske forretningsenhet. I dag er Statkraft en av hovedaktørene i det bulgarske engrosmarkedet, særlig innen internasjonal trading med Romania, Serbia, Tyrkia og Hellas.

Kontoret ligger nær administrasjons- og forretningssentrum i hovedstaden Sofia.