Banja

Banja kraftverk ligger i Cërrik kommune i distriktet Elbasan om lag 65 kilometer sørøst fra Albanias hovedstad Tirana.

Eierskap: 100 %
Produksjon: 254 GWh
Effekt: 73 MW

Vannkraftverket ble offisielt åpnet i september 2016 og var det første som ble ferdigstilt av Devoll Hydropower Sh.A. (DHP), et Albania-registrert selskap som eies og drives av Statkraft.

I henhold til konsesjonen som albanske myndigheter vedtok i 2009, skal Devoll Hydropower bygge, eie og drifte vannkraftanlegg langs Devoll-elven sørøst i Albania.

Byggingen av Banja-anlegget i Devoll-dalen tok til i juni 2013. Mer enn 2000 anleggsarbeidere deltok i byggeaktivitetene. Kraftverket har tre Francis-turbiner med en samlet installert effekt på 73 MW. En dam med høyde på 80 meter gir et reservoar som rommer 391 milliarder liter vann og har en overflate på 14 kvadratkilometer.

Devoll-prosjektet i Albania omfatter to kraftverk, Banja and Moglicë, med en total effekt på 256 MW. Moglicë er planlagt åpent i 2019. Til sammen vil de to anleggene ha en årsproduksjon på rundt 700 GWh, noe som representerer en økning på 17 prosent i Albanias totale kraftproduksjon.

En investeringsbeslutning for et mulig tredje kraftverk, Kokel, vil bli vurdert når byggingen av de to første anleggene er fullført.