Albanien

Albanien

Statkraft har vært til stede i Albania siden 2007.

I dag er all aktivitet i landet organisert gjennom det heleide datterselskapet Devoll Hydropower Sh.A., som er en del av en konsesjonsavtale for vannkraftutbygging i Devoll-vassdraget.

  • Banja

    Banja kraftverk ligger i Cërrik kommune i distriktet Elbasan om lag 65 kilometer sørøst fra Albanias hovedstad Tirana.

    Vattenkraft