Alltwalis vindpark

Alltwalis vindpark ligger nær Brechfa-skogen nord for byen Carmarthen i Wales i Storbritannia.

Eierandel: 51 %
Produksjon: 64 GWh
Installert effekt: 23 MW

Statkraft er majoritetseier og driver Alltwalis vindpark. Parken består av 10 turbiner med en samlet installert effekt på 23 MW.

Vindparken ble satt i drift i november 2009 og forsyner 16.000 britiske husstander med klimavennlig strøm.