Gallito Ciego

Vannkraftverket Gallito Ciego ligger 252 kilometer nord for byen Cajamarca i Peru.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 156 GWh
Effekt: 38,15 MW

Kraftverket ligger nedstrøms for Gallito Ciego-demningen. Kraftanlegget blir fjernstyrt fra et operasjonssenter i Lima.

Demningen benyttes hovedsakelig vanningsformål i Jequetepeque-dalen og er ikke en del av Gallito Ciego-anleggene, men drives av vannverksmyndighetene.