Jucu SHP

Jucu vannkraftverk ligger ved elven Jucu Braço Sul, en elv av Jucu-elven, i den sentrale sørregionen av Espirito Santo i Brasil.

Eierskap: 100% eid av Statkraft Energias Renováveis, som er 81,3% eid av Statkraft

Produksjon: 22,9 GWh

Effekt: 4,84 MW

Kraftverket er utstyrt med to Francis turbiner.