Gaskraft

Gaskraftverk har de lägsta koldioxidutsläppen av alla kraftverk som baseras på fossila bränslen och kan ersätta den mycket mer förorenande olje- och kolbaserade elproduktionen. Kraftverken genererar elektricitet med hjälp av gas- och ångturbiner. Statkraft har fem gaskraftverk – ett i Norge och fyra i Tyskland.