Gaskraft

Gaskraftverk har de lägsta koldioxidutsläppen av alla kraftverk som baseras på fossila bränslen och kan ersätta den mycket mer förorenande olje- och kolbaserade elproduktionen. Kraftverken genererar elektricitet med hjälp av gas- och ångturbiner. Statkraft har två gaskraftverk Tyskland och är delägare i ytterligare ett tyskt gaskraftverk.