Fjärrvärme i Sverige

Fjärrvärmen svarar idag för omkring hälften av all uppvärmning av alla bostäder och lokaler i Sverige. Statkraft har fyra fjärrvärmenät i Sverige i, Kungsbacka, Trosa, Åmål och Vagnhärad. Andelen förnybar eller återvunnen energi i Statkrafts fjärrvärmenät är ett normalår 99,9 procent. Sammantaget producerar de fyra fjärrvärmenäten cirka 320 GWh per år.

Mer om fjärrvärme:

  • Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Istället för att varje hus hade sin egen panna förflyttades förbränningen till en gemensam plats.
  • När fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare.