Energikällor

Statkraft utvecklar och producerar vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och gaskraft.

  • Vattenkraft är den största energikällan för Statkraft. Vi har över 100 års erfarenhet som vattenkraftutbyggare. Vi har idag 233 vattenkraftverk, 141 i Norge, 54 i Sverige, 18 i resten av Europa och 15 utanför Europa.
  • Statkraft äger och driver vindparker i Norge, Sverige, England, Wales och Skottland och har ett antal vindkraftprojekt under uppbyggnad och utveckling. I Sverige har Statkraft sex vindkraftsparker i drift och flera under förprojektering. År 2012 öppnade den första havsbaserade vindkraftparken, Sheringham Shoal, utanför Norfolk, England. Parken är byggd i samarbete med Statoil, och Statkraft är ansvarig för driften av den 317 MW stora havsvindsparken. Tillsammans med Statoil bygger Statkraft också havsvindparken Dudgeon på 402 MW i samma havsområde.